تعداد بازدیدکنندگان

۱۰ نفر
۲۵,۵۳۱,۴۲۶ نفر
۲,۳۶۹ نفر
۲۷,۲۰۷ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۲۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۹/۱۹ ۸۳   کاربر ۱۹۷   صفحه
۰۹/۱۸ ۱۲۲   کاربر ۲۴۶   صفحه
۰۹/۱۷ ۵۲   کاربر ۶۵   صفحه
۰۹/۱۶ ۵۳   کاربر ۱۰۷   صفحه
۰۹/۱۵ ۲۲   کاربر ۴۰   صفحه
۰۹/۱۴ ۵۲   کاربر ۱۱۲   صفحه
۰۹/۱۳ ۸۲   کاربر ۲۳۰   صفحه
۰۹/۱۲ ۱۰۹   کاربر ۱۹۵   صفحه
۰۹/۱۱ ۹۰   کاربر ۲۲۱   صفحه
۰۹/۱۰ ۴۱   کاربر ۷۱   صفحه
۰۹/۰۹ ۸۳   کاربر ۱۵۳   صفحه
۰۹/۰۸ ۸۷   کاربر ۲۳۲   صفحه
۰۹/۰۷ ۹۵   کاربر ۲۲۱   صفحه
۰۹/۰۶ ۳۱   کاربر ۶۴   صفحه
۰۹/۰۵ ۸۷   کاربر ۲۰۲   صفحه
۰۹/۰۴ ۳۰۴   کاربر ۳۹۶   صفحه
۰۹/۰۳ ۲۸۵   کاربر ۳۰۹   صفحه
۰۹/۰۲ ۴۳   کاربر ۷۵   صفحه
۰۹/۰۱ ۹۳   کاربر ۱۸۳   صفحه
۰۸/۳۰ ۹۳   کاربر ۲۴۳   صفحه
۰۸/۲۹ ۷۴   کاربر ۱۶۶   صفحه
۰۸/۲۸ ۱۵   کاربر ۲۷   صفحه
۰۸/۲۷ ۵۶   کاربر ۱۰۹   صفحه
۰۸/۲۶ ۲۴   کاربر ۴۰   صفحه
۰۸/۲۵ ۵۴   کاربر ۱۰۸   صفحه
۰۸/۲۴ ۹۵   کاربر ۱۵۶   صفحه
۰۸/۲۳ ۶۰   کاربر ۱۷۱   صفحه
۰۸/۲۲ ۷۳   کاربر ۱۶۳   صفحه
۰۸/۲۱ ۵۶   کاربر ۱۲۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴,۲۸۵ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۶۹۴ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۵۰۱ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۴۶۷ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱,۳۱۰ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۳۰۸ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۲,۶۳۳ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۰,۱۴۵ ۵ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۹,۱۱۶ ۹ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۹,۲۷۱ ۹ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۹,۲۵۲ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۸,۹۱۱ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۰,۲۳۶ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۸,۷۴۲ ۹ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۳,۵۲۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷,۵۱۱ ۳ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶,۵۹۳ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶,۸۷۰ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷,۴۶۴ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶,۴۵۸ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵,۸۷۴ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶,۴۰۶ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷,۸۵۴ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶,۷۱۴ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۵,۱۰۱,۱۳۸ ۶۰ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۸۶,۶۹۱ ۱۷ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۶ %
USA
USA
۱,۲۵۷,۰۳۲ ۵ %
EU
EU
۱,۱۷۹,۹۱۹ ۵ %
DEU
DEU
۴۲۹,۰۶۶ ۲ %
GBR
GBR
۲۶۹,۹۶۰ ۱ %
RUS
RUS
۲۶۳,۷۴۸ ۱ %
ROM
ROM
۲۲۰,۶۸۵ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۳,۴۱۳ ۱ %
CHN
CHN
۸۴,۶۵۰ ۰ %
NOR
NOR
۵۳,۶۲۸ ۰ %
TUR
TUR
۵۱,۳۰۲ ۰ %
FIN
FIN
۳۷,۱۷۹ ۰ %
ITA
ITA
۳۴,۳۱۵ ۰ %
UKR
UKR
۲۸,۴۱۸ ۰ %
CAN
CAN
۲۴,۹۳۳ ۰ %
POL
POL
۲۴,۶۱۸ ۰ %
ESP
ESP
۲۳,۰۸۳ ۰ %
NLD
NLD
۲۱,۹۱۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۳۵,۶۶۱ ۴۴ %
Chrome
Chrome
۱۹,۸۸۹ ۲۵ %
Mozilla
Mozilla
۶,۱۴۷ ۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۴,۰۷۸ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۷۲۶ ۵ %
Other
Other
۳,۰۸۸ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۶۲۳ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۷۵۸ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۵۵۷ ۲ %
Safari
Safari
۷۵۲ ۱ %
Opera
Opera
۶۰۵ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۴۹۸ ۱ %
Edge
Edge
۵۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۳۰,۲۵۹ ۳۹ %
Windows 7 ۲۳,۵۱۳ ۳۰ %
Other ۱۰,۳۴۰ ۱۳ %
Windows 2003 ۶,۰۳۲ ۸ %
Linux ۳,۷۰۸ ۵ %
Windows 10 ۱,۶۸۷ ۲ %
Windows 8 ۱,۲۳۴ ۲ %
Vista ۶۶۳ ۱ %
iOS ۵۷۸ ۱ %
Android ۵۷۳ ۱ %
FreeBSD ۲ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۲۶۳
اداره کل تعاون خراسان جنوبی ۲۵۵
اداره کار بیرجند ۲۲۹
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ۱۹۳
اداره کار خراسان جنوبی ۱۵۸
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۱۴۹
اداره کل تعاون کار خراسان جنوبی ۱۴۳
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۳۷
اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۱۱۶
اداره تعاون خراسان جنوبی ۱۰۵
اداره کل تعاون جنوبی ۱۰۰
اداره کل کار خراسان جنوبی ۹۷
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۸۴
نمونه قرارداد ۷۳
اداره تعاون بیرجند ۶۲
بیمه بیکاری ۵۴
اداره کل تعاون بیرجند ۴۹
آموزش گلخانه داری ۴۵
اداره کل تعاون کار و رفاه خراسان جنوبی ۴۴
ایمنی ۴۳
تعاون خراسان جنوبی ۴۰
سنوات ۴۰
www.skh.mcls.gov.ir ۳۸
ادارهکل تعاون کار خراسان جنوبی ۳۷
حق سنوات ۳۷
مشاغل خانگی ۳۳
اداره کل تعاون کار ورفاه خراسان جنوبی ۳۳
صندوق بیمه روستائیان وعشایر ۳۲
yaraneh10.ir ۳۲
سایت اداره کل تعاون کار خراسان جنوبی ۳۱
اداره کاربیرجند ۳۰
اعتراض به حذف یارانه ۲۹
عکس بازدیدمعاون وزیر کار ۲۷
اولویت های پژوهشی ۲۷
اداره کار استان خراسان جنوبی ۲۷
اساسنامه ۲۶
www.skh.mcls.gov.ir/fa/home ۲۶
کار ۲۵
ادارات خراسان جنوبی ۲۴
اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی ۲۴
قاین ۲۴
تعاونی های آموزشگاهی ۲۳
www.kn93.mcls.gov.ir ۲۳
ماده ۴۶ در رابطه با ماموریت در روز جمعه ۲۲
اداره کل تعاون استان خراسان جنوبی ۲۲
اولویت پژوهشی ۲۱
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ۲۱
اداره کاروتعاون خراسان جنوبی ۲۱
کار بیرجند ۲۰
اداره کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۲۰