تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۳۲,۴۴۲,۴۹۴ نفر
۲۸,۷۱۰ نفر
۳۲,۸۴۴ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۵ ۷۷   کاربر ۱۶۰   صفحه
۰۴/۲۴ ۱۱۵   کاربر ۲۷۶   صفحه
۰۴/۲۳ ۹۱   کاربر ۲۴۶   صفحه
۰۴/۲۲ ۳۵   کاربر ۶۸   صفحه
۰۴/۲۱ ۷۲   کاربر ۲۳۱,۸۳۲   صفحه
۰۴/۲۰ ۱۱۸   کاربر ۹۰,۱۱۰   صفحه
۰۴/۱۹ ۹۸   کاربر ۲۳,۱۹۰   صفحه
۰۴/۱۸ ۴۹   کاربر ۴۷,۸۳۰   صفحه
۰۴/۱۷ ۱۴۵   کاربر ۶۳,۹۵۴   صفحه
۰۴/۱۶ ۱۰۰   کاربر ۱۹۶   صفحه
۰۴/۱۵ ۴۲   کاربر ۸۳   صفحه
۰۴/۱۴ ۸۲   کاربر ۱۸۸   صفحه
۰۴/۱۳ ۹۷   کاربر ۱۸۷   صفحه
۰۴/۱۲ ۶۱   کاربر ۱۳۸   صفحه
۰۴/۱۱ ۹۷   کاربر ۱۸۳   صفحه
۰۴/۱۰ ۱۰۳   کاربر ۲۳۰   صفحه
۰۴/۰۹ ۱۰۷   کاربر ۳۱,۳۳۵   صفحه
۰۴/۰۸ ۲۴   کاربر ۷۱,۳۱۷   صفحه
۰۴/۰۷ ۱۰۳   کاربر ۵۷,۱۳۷   صفحه
۰۴/۰۶ ۸۰   کاربر ۲۴,۵۳۴   صفحه
۰۴/۰۵ ۷۷   کاربر ۱۹۹   صفحه
۰۴/۰۴ ۸۶   کاربر ۲۰۸   صفحه
۰۴/۰۳ ۶۶   کاربر ۱۵۶   صفحه
۰۴/۰۲ ۶۸   کاربر ۱۵۳   صفحه
۰۴/۰۱ ۳۰   کاربر ۵۲   صفحه
۰۳/۳۱ ۶۳   کاربر ۱۲۸   صفحه
۰۳/۳۰ ۸۳   کاربر ۱۷۴   صفحه
۰۳/۲۹ ۹۱   کاربر ۲۵۱   صفحه
۰۳/۲۸ ۹۱   کاربر ۲۰۴   صفحه
۰۳/۲۷ ۸۳   کاربر ۲۱۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۷,۲۰۷ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۰,۲۲۷ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۹,۹۴۳ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۰,۳۹۵ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۵,۵۳۶ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۴,۱۴۴ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۰,۹۷۱ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۶,۱۴۶ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۴۵,۸۵۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۵,۸۹۶ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۵,۳۱۵ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۴,۱۷۶ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۱,۰۴۹ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۳,۶۳۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۸,۷۴۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۵,۲۳۴ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۴۳,۴۶۶ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۵,۹۹۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۴,۱۳۰ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۹,۶۴۲ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۷,۰۶۰ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۰,۵۴۲ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۶,۶۲۱ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۳,۸۷۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۸,۷۹۱,۰۳۸ ۵۹ %
ZZZ
ZZZ
۶,۳۱۶,۴۵۷ ۲۰ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
USA
USA
۱,۵۷۵,۳۳۳ ۵ %
EU
EU
۱,۴۶۰,۹۳۸ ۵ %
DEU
DEU
۶۷۸,۴۸۷ ۲ %
GBR
GBR
۳۴۲,۵۷۲ ۱ %
RUS
RUS
۳۲۷,۴۴۵ ۱ %
ROM
ROM
۲۸۹,۹۱۷ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۰,۶۵۳ ۱ %
CHN
CHN
۹۰,۷۵۰ ۰ %
ITA
ITA
۶۵,۹۳۹ ۰ %
NOR
NOR
۶۱,۲۰۹ ۰ %
TUR
TUR
۵۵,۱۷۱ ۰ %
POL
POL
۴۱,۳۹۲ ۰ %
FIN
FIN
۴۱,۱۷۵ ۰ %
CAN
CAN
۳۴,۷۹۰ ۰ %
UKR
UKR
۳۴,۷۷۰ ۰ %
DNK
DNK
۳۴,۲۷۰ ۰ %
NLD
NLD
۲۹,۳۶۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۴۱,۱۹۱ ۴۳ %
Chrome
Chrome
۲۷,۸۱۱ ۲۹ %
Mozilla
Mozilla
۷,۰۶۶ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۴,۳۳۱ ۴ %
IE 8.0
IE 8.0
۳,۸۷۱ ۴ %
Other
Other
۳,۵۲۴ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۶۳۱ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۲۴۱ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱,۵۷۱ ۲ %
Safari
Safari
۱,۰۹۳ ۱ %
Opera
Opera
۶۴۶ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۵۶۲ ۱ %
Edge
Edge
۱۰۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۳۲,۹۵۸ ۳۵ %
Windows 7 ۲۹,۷۳۷ ۳۱ %
Other ۱۱,۴۹۷ ۱۲ %
Linux ۷,۶۳۳ ۸ %
Windows 2003 ۶,۰۴۹ ۶ %
Windows 10 ۲,۶۸۲ ۳ %
Windows 8 ۱,۸۱۳ ۲ %
iOS ۸۵۵ ۱ %
Vista ۷۴۴ ۱ %
Android ۶۹۹ ۱ %
FreeBSD ۳ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اداره کار بیرجند ۳۳۷
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۲۷۵
اداره کل تعاون خراسان جنوبی ۲۶۸
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ۱۹۳
اداره کار خراسان جنوبی ۱۶۳
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۱۵۰
اداره کل تعاون کار خراسان جنوبی ۱۴۹
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۳۷
اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۱۱۶
اداره تعاون خراسان جنوبی ۱۰۵
اداره کل کار خراسان جنوبی ۱۰۲
اداره کل تعاون جنوبی ۱۰۰
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی ۸۴
نمونه قرارداد ۷۳
اداره تعاون بیرجند ۶۳
بیمه بیکاری ۵۹
اداره کل تعاون بیرجند ۴۹
ایمنی ۴۵
آموزش گلخانه داری ۴۵
اداره کل تعاون کار و رفاه خراسان جنوبی ۴۵
سنوات ۴۲
تعاون خراسان جنوبی ۴۰
www.skh.mcls.gov.ir ۳۸
ادارهکل تعاون کار خراسان جنوبی ۳۷
مشاغل خانگی ۳۷
حق سنوات ۳۷
اداره کل تعاون کار ورفاه خراسان جنوبی ۳۳
اداره کاربیرجند ۳۲
صندوق بیمه روستائیان وعشایر ۳۲
yaraneh10.ir ۳۲
سایت اداره کل تعاون کار خراسان جنوبی ۳۱
اداره کار استان خراسان جنوبی ۲۹
اعتراض به حذف یارانه ۲۹
عکس بازدیدمعاون وزیر کار ۲۷
فرم ۲۷
اساسنامه ۲۷
اولویت های پژوهشی ۲۷
قاین ۲۷
www.skh.mcls.gov.ir/fa/home ۲۶
کار ۲۵
ادارات خراسان جنوبی ۲۴
اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی ۲۴
تعاونی های آموزشگاهی ۲۳
www.kn93.mcls.gov.ir ۲۳
اداره کل تعاون استان خراسان جنوبی ۲۲
ماده ۴۶ در رابطه با ماموریت در روز جمعه ۲۲
سایت اداره کار بیرجند ۲۲
اداره کارخراسان جنوبی ۲۱
اولویت پژوهشی ۲۱
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ۲۱