شناسنامه خدمات

مقاله و پژوهش

عملکرد طرح های اشتغال فراگیر استان خراسان جنوبی

راهنمای تکمیل فرم ها

نقشه تفضیلی شهرستانهای استان

بازرس سلامت اداری

صفحه نخست

تشکیلات

ستادی

مدیریت روابط کار

اداره روابط کار

پرسش های متداول

اداره بازرسی کار

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری
پرسش های عمومی بازرسی کار
پرسش های متداول مشاغل سخت و زیان آور
پرسش های متداول کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
پرسش های متداول حوادث ناشی از کار
پرسش های متداول حفاظت فنی و بهداشت کار
بازرسی کار

اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری

اداره تشکلهای کارگری و کارفرایی

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

گروه فن آوری اطلاعات، بودجه و تحول اداری

اس ال ای
بیانیه سطح خدمت در تارنما

اداره امور اداری

مقاله و پژوهش
قوانین و مقررات
مزایده و مناقصه

اداره امور مالی

شناسنامه خدمات

مدیریت کارآفرینی و اشتغال

دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال

اداره اشتغال و هدایت نیروی انسانی

اداره توسعه کارآفرینی

پرسش های متداول

گزارش تحلیلی مشاغل خانگی استان

مدیریت تعاون

اداره تشکیل تعاونیها

اداره نظارت تعاونیها

اداره توسعه تعاونیها

پرسش های متداول

کتاب های تخصصی تعاون

مدیریت اجتماعی

اداره امور اجتماعی

اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران

اداره امور بیمه ای و آسیبهای اجتماعی

پرسش های متداول

اجرایی

شهرستان بیرجند

شهرستان طبس

شهرستان قاین

شهرستان فردوس

شهرستان نهبندان

شهرستان سربیشه

شهرستان درمیان

شهرستان سرایان

شهرستان بشرویه

شهرستان خوسف

شهرستان زیرکوه

معرفی مدیران

روابط عمومی

دفاتر پیشخوان

زمان های خروج از دسترس

پرسش های متداول

مزایده و مناقصه

فرم ها و فرآیند کار

میز خدمت الکترونیکی

دستورالعمل بروز رسانی سایت

حریم خصوصی

گزارش ها

سیاست های فعال بازار کار

صوت زنی

فرایند انجام کار

کمیته عفاف و حجاب

پشتیبانی تارنما از افراد کم توان

چارت سازمانی

مدیریت روابط کار

روابط کار

بازرسی کار

شرکت های دارای تایید صلاحیت

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

تشکلهای کارگری و کارفرمایی

حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری

گزارش و اطلاعیه ها

قوانین و مقررات

مدیریت تعاون

تشکیل تعاونی ها

نظارت تعاونی ها

توسعه تعاونی ها

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

سامانه اتاقهای تعاون

فرآیندهای انجام کار

سامانه تشکیل و ثبت تغییرات تعاونی ها

سامانه جامع نظارت بر تعاونی های مسکن مهر

سامانه جامع نظارت بر تعاونی ها (خوداظهاری)

آموزش از راه دور

مزایده و مناقصه

مدیریت اجتماعی

امور اجتماعی

امور فرهنگی و ورزشی کارگران

امور بیمه ای و آسیبهای اجتماعی

قوانین و مقررات

فرآیندهای انجام کار

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

گروه فناوری اطلاعات، بودجه و تحول اداری

امور اداری

مزایده و مناقصه

امور مالی

قوانین و مقررات

صیانت از حقوق شهروندی

فرآیندهای انجام کار

فرآیندهای انجام کار

قوانین مرتبط با تحول اداری

مدیریت اشتغال و کارآفرینی

اشتغال و هدایت نیروی انسانی

کارگروه تخصصی اشتغال

توسعه کارآفرینی

قوانین و مقررات

فرآیندهای انجام کار

اخبار

راهبرد مشارکت اداره کل

تشکیل تعاونی

ارسال فایل

تکریم ارباب رجوع

ارسال نامه به مدیر

بخش ویژه اعضا

مقررات و بخشنامه ها

میز خدمت اداره کل

ورود به سامانه ویژه اعضا

کانال ارتباطی RSS

پیشنهادات و انتقادات

درباره و تماس با ما

ادارات وابسته

اداره کل بهزیستی

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای

اداره کل تامین اجتماعی

اداره کل بیمه سلامت

مدیریت درمان تامین اجتماعی

مدیریت بازنشستگی

صندوق بیمه روستائیان وعشایر

مدیریت صندوق کارآفرینی امید

مدیریت بانک رفاه

مدیریت بانک توسعه تعاون

پشتیبانی تارنما از افراد کم توان

تالار گفتگو

نمایش آلبوم

بایگانی اخبار

جستجو

نقشه سایت

بخش ویژه اعضا

خروج از سامانه ویژه اعضا