اخذ گواهینامه تایید صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ؛ پشتیبانی و فنی مهندسی


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۲

شرح وظایف


تاریخ بروزرسانی : ۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۷:۴۸

آیین نامه مشاوران حفاظت فنی وخدمات ایمنی مصوب بهمن سال 94


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۳

بررسی حادثه ناشی از کار


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۳

گردش کار در فرآیند بررسی حوادث ناشی از کار


تاریخ بروزرسانی : ۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۷:۴۸

بررسی صورتجلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۳

بررسی درخواست مفاصا حساب پیمانکاران طرف قرارداد دستگاههای اجرایی

فرم صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۴

گردش کار بررسی و تایید طرح طبقه بندی مشاغل


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۴

رتبه بندی و بررسی صلاحیت شرکت های خدماتی


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۴

گردش کار در رتبه بندی و بررسی صلاحیت شرکت های خدماتی


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۴

گردش کار در بررسی نقشه های ساختمانی موضوع ماده 87 قانون کار


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۴

گردش کار در بررسی و تطبیق مشاغل بیمه شده در کمیته بدوی و تجدیدی نظر مشاغل سخت و زیان آور

گردش کار در فرآیند نظارت بر حسن اجرای قانون کار از طریق انجام بازرسی ادواری

گردش کار در فرآیند نظارت بر حسن اجرای قانون کار از طریق انجام بازرسی موردی

نظارت بر حسن اجرای قانون کار از طریق انجام بازرسی ادواری


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۵

نظارت بر حسن اجرای قانون کار از طریق انجام بازرسی موردی


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۵

گردش کار در بررسی صورت جلسات کمیته فنی و بهداشت کار


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۵

نظرسنجی

نظرات و پیشنهادات

کاربر گرامی!
به سیستم پشتیبانی مشتریان خوش آمدید. هر سوال یا مشکلی که در ارتباط با خدمات ما دارید، می توانید از طریق این سیستم مطرح کرده و آنها را پی گیری کنید.