شرح وظایف مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

- پیگیری و جمع آوری بودجه های پیشنهادی واحدهای اداره کل ، تهیه و تنظیم بودجه سالانه ، دفاع از بودجه پیشنهادی و تصویب بودجه باهمکاری دفتر بودجه وزارتخانه.

- تنظیم بودجه پیشنهادی وارائه به استانداری و دفاع جهت تصویب آن.

- پیگیری تخصیص اعتبارات جاری و هزینه ای در مقاطع زمانی.

- نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات در قالب بودجه ابلاغی و تهیه گزارش عملکرد آنها با رعایت صرفه جویی در مصارف و عدالت در توزیع منابع  و امکانات.

- مشارکت فعال درکمیسیون های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آنها در مراجع ذیصلاح.

- انجام اقدامات لازم به منظور استفاده از خدمات نوین الکترونیکی با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارتخانه .

- عملیاتی نمودن واجرای برنامه های ابلاغی برای تحقق دولت الکترونیکی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه و استانداری.

- بستر سازی، توانمندسازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای عملیاتی نمودن برنامه های تحول اداری، مرتبط با وظایف اداره کلتعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

- هماهنگی با برنامه های شورای تحول اداری وزارتخانه.

- تهیه گزارش کمیسیون تحول اداری و ارسال به شورای تحول اداری وزارتخانه درمقاطع سه ماهه.

- پیگیری اجرای مصوبات، بخشنامه ها و آئین نامه های مربوط به ایجاد تحول سازمانی با هماهنگی مرکزفناوری اطلاعات، ارتباطات و تحولاداری وزارتخانه.

- بررسی ساختار تشکیلات اداره کل و روشهای مورد عمل و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه پیشنهادات لازم باهماهنگی مرکز فناوری اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداری.

- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی سالانه ستاد اداره کل و شهرستانهای تابعه با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری.

- تهیه گزارشهای دوره ای میزان تحقق برنامه به صورت موضوعی، به تفکیک ستاد اداره کل و شهرستانها.

- برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه اقدامات مربوط به مسائل رفاهی، درمانی و بهداشتی کارکنان، منطبق بانیازهای آنان در چارچوبمقررات و امکانات موجود و در راستای سیاستها و برنامه های ابلاغی وزارتخانه.

- برنامه ریزی جهت تهیه وتنظیم برنامه های آموزشی کارکنان متناسب با نیاز های اداره کل و درصورت لزوم اجرای آن، با هماهنگی واحدستادی مرتبط در وزارتخانه.

- انجام کلیه امور اداری و رفاهی مربوط به بازنشستگان، جانبازان و ایثارگران.

- اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی و دستورات صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

- نظارت و برنامه ریزی جهت انجام کلیه فعالیتهای مربوط به تأمین نیازهای تدارکاتی و پشتیبانی اداره کل درچارچوب مقررات و امکانات موجود.

- برنامه ریزی و نظارت درخصوص امور مربوط به نگهداری ساختمان و تأسیسات ، وسائط نقلیه و امور خدماتی ، رفاهی و بهداشتی کارکناناداره کل.

- نظارت بر حضور و غیاب، و ورود و خروج کارکنان اداره کل و تنظیم گزارش کارکرد آنان در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.

- انجام امور مربوط به صدور احکام کارگزینی، انتقال و جا به جایی پرسنل، مرخصی ها و مأموریتها .

- برنامه ریزی به منظور نیاز سنجی و اجرای برنامه های آموزشی در جهت توانمندسازی کارکنان.

- نظارت بر امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالاهای خریداری شده.

- نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور مالی و تنظیم کنترل حسابها براساس قوانین و مقررات مصوب در چارچوب اعتبارات ابلاغی.

- حفظ و حراست از کلیه اموال ادارات و مستندسازی آنها.

- نظارت بر رعایت نحوه مصرف اعتبارات مربوط به طرحهای عمرانی و جاری.

- درخواست وجه اعتبارات از ذیحسابی.

- استقرار سیستم حسابداری مناسب همراه با کنترلهای داخلی مؤثر و هماهنگ با ذیحسابی مرکز.

- نظارت بر تنظیم اسناد هزینه ، حقوق و مزایا ، تنخواه گردانها، ضبط و نگهداری اسناد و مدارک مالی.

- نظارت بر نگهداری اموال اداره کل براساس آئین نامه اموال دولتی.

- برگزاری و شرکت در کمیسیونها، جلسات مناقصه و مزایده و ترک مناقصه.


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۵۱

نظرسنجی

به نظر شما خدمات ارائه شده در سایت تا چه حدی برای شما کاربردی بوده است؟
نظرات و پیشنهادات

کاربر گرامی!
به سیستم پشتیبانی مشتریان خوش آمدید. هر سوال یا مشکلی که در ارتباط با خدمات ما دارید، می توانید از طریق این سیستم مطرح کرده و آنها را پی گیری کنید.