زمان های خروج از دسترس

تارنمای اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.