آقای رکنی

  عباس رکنی

مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی

تلفن: 05632400121

 

معاونین مدیرکل

عبداله احراری

عبدا.. احراری

 مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

تلفن

16- 05632400114

داخلی 301

 

محمد مهدی راستگو

 محمد مهدی راستگو

سرپرست مدیریت تعاون

تلفن

16- 05632400114

داخلی 308

رضازاده

ابراهیم رضازاده

مدیر روابط کار

تلفن

16- 05632400114

داخلی 207

 

اشرفی غلامرضا اشرفی

مدیر اجتماعی

تلفن

16- 05632400114

داخلی 108

فاطمی

مهدی فاطمی

مدیرکارآفرینی و
اشتغال

تلفن

16- 05632400114

داخلی 106

روسای ادارات ستادی

   

شریفی مقدم

سیدحسن شریفی مقدم

  سرپرست مدیریت تعاون، کارو رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند

تلفن

05632422722

داخلی 200

   

سید داود حسینی

 

سید داود حسینی

مسئول حراست

تلفن مستقیم:
05632400113

تلفن:16- 05632400114

داخلی:110

 

آقای نصرآبادی  

محمد علی نصر آبادی

رئیس اداره امور مالی

تلفن:16- 05632400114

داخلی:306

 

خانم نارمنجی

صدیقه نارمنجی

سرپرست اداره امور اداری وپشتیبانی

تلفن:16- 05632400114

داخلی:302

 

1

آسیه اقتدارنسب

رئیس گروه فن آوری اطلاعات،بودجه و تحول اداری

تلفن:16- 05632400114

داخلی:115

 

رزم  

علیرضا رزم

رئیس اداره نظارت تعاونیها

تلفن:16- 05632400114

داخلی:134

 

5

 

غلام محمد دهقان

 رئیس اداره توسعه تعاونی ها

تلفن:16- 05632400114

داخلی:309

 

ش

زهرا منافی شادان

رئیس اداره تشکیل تعاونیها

تلفن:16- 05632400114

داخلی:310

 

2

محمدعلی رجبی

رییس
 اداره بازرسی کار

تلفن:16- 05632400114

داخلی 220


 

خوشه چین

حسن خوشه چین

رئیس اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی

تلفن:16- 05632400114

داخلی 206

 

شماعیل زاده  

حمیده شماعیل زاده

رئیس اداره روابط کار

تلفن:16- 05632400114

داخلی 211

 

شکوهیان

 

شهاب الدین شکوهیان

رئیس اداره امورفرهنگی و ورزشی کارگران

تلفن:16- 05632400114

داخلی:105

 

فریده حجازیان  

فریده حجازیان

مسئول روابط عمومی

تلفن:16- 05632400114

داخلی:121

 

3

 

حمیدرضا جمهوری

رئیس اداره اشتغال وهدایت نیروی انسانی

تلفن:16- 05632400114

داخلی:109

 

خسروی

 

محسن خسروی

رئیس اداره توسعه کارآفرینی

تلفن:16- 05632400114

داخلی:136

 

5

محمدابراهیم یوسفی

رئیس اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری

تلفن:16- 05632400114

داخلی 209

روسای ادارات شهرستان

2

 

مهدی قاسمی زاده

معاون مدیر کل و رئیس

اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان  طبس

 تلفن

05632826832

نمابر

05632822124

 

 

 

حمیدرضا صولتی

  رئیس

اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان  فردوس

تلفن

05632729806

نمابر

05632729806

 

مهدی فاضلی

مهدی فاضلی

رئیس

اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان  نهبندان

 تلفن

05632625110

 نمابر

05632623132

عبدالله عرب نژاد رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فردوس عبدالله عرب نژاد

 رئیس

اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان  قائن

 تلفن

05632530310

 نمابر

05632524950

3

محمد محمدی

مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان سربیشه

تلفن

05632661501

نمابر

05632661503

 

ذ

حسن صالحی فر

 مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان سرایان

تلفن

05632880538

نمابر

05632885119

02

 ابوالفضل رضایی

مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان درمیان

 تلفن

05632125323

نمابر

05632125325

حسن زاده میدانی

سیدضیاء حسن زاده میدانی

مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان بشرویه

تلفن

05632783103

نمابر

05632783204

 

0

محمدکسایی

مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان خوسف

 تلفن

05632475295

نمابر

05632475552

 

رضایی   حبیب اله رضایی

مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان زیرکوه

 تلفن

05632503120

نمابر

05632503020


تاریخ بروزرسانی : ۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۲:۲۰