رسانه جدید

  غلامرضا اشرفی

مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی

تلفن : 05632400121

 

معاونین مدیرکل

آقای نصرآبادی

 

محمدعلی نصرآبادی

 مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

تلفن

16- 05632400114

داخلی 301

 

مدیر تعاون

 

 محمد مهدی راستگو

مدیرتعاون

تلفن

16- 05632400114

داخلی 308

رضازاده

 

ابراهیم رضازاده

مدیر روابط کار

تلفن

16- 05632400114

داخلی 207

 

 

 

 

 

مدیر اجتماعی

تلفن

16- 05632400114

داخلی 108

   

 

 

 


سرپرست کارآفرینی و
اشتغال

تلفن

16- 05632400114

داخلی 106

روسای ادارات ستادی

سید داود حسینی

 

 سید داود حسینی

مسئول حراست

تلفن مستقیم:
05632400113

تلفن:16- 05632400114

داخلی:110

 

   

 

 

 

 

مسلم خسروی 

سرپرست اداره امور مالی

تلفن:16- 05632400114

داخلی:205

 

 

 

 

 


اداره امور اداری وپشتیبانی

تلفن:16- 05632400114

داخلی:303

 

 

 

 

 

              

فاطمه عسکری نیا

سرپرست گروه فن آوری اطلاعات،بودجه و تحول اداری

تلفن:16- 05632400114

داخلی:115

 

رزم

 

علیرضا رزم

رئیس اداره نظارت تعاونیها

تلفن:16- 05632400114

داخلی:134

 

بی بی فاطمه هاشمی

 

سرپرست اداره توسعه

تعاونی ها

تلفن:16- 05632400114

داخلی:309

 

زهرا منافی شادان

زهرا منافی شادان

رئیس اداره تشکیل تعاونیها

تلفن:16- 05632400114

داخلی:310

 

2

 

محمدعلی رجبی

رییس
 اداره بازرسی کار

تلفن:16- 05632400114

داخلی 220


 

خوشه چین

 

حسن خوشه چین

رئیس اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی

تلفن:16- 05632400114

داخلی 206

 

شماعیل زاده  

حمیده شماعیل زاده

رئیس اداره روابط کار

تلفن:16- 05632400114

داخلی 211

 

شکوهیان

 

 شهاب الدین شکوهیان

رئیس اداره امورفرهنگی و ورزشی کارگران

تلفن:16- 05632400114

داخلی:105

 

سمیه مسلم دوست

سمیه مسلم دوست

مسئول روابط عمومی

تلفن:16- 05632400114

داخلی:302

 

3

 

حمیدرضا جمهوری

رئیس اداره اشتغال وهدایت نیروی انسانی

تلفن:16- 05632400114

داخلی:109

 

خسروی

 

محسن خسروی

رئیس اداره توسعه کارآفرینی

تلفن:16- 05632400114

داخلی:138

 

5

 

محمدابراهیم یوسفی

رئیس اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری

تلفن:16- 05632400114

داخلی 209

سیده فاطمه حسینی

سیده فاطمه حسینی

سرپرست دبیرخانه کارگروه اشتغال

تلفن: 116-32400114

داخلی 131

 

شریفی مقدم

سید حسن شریفی مقدم

رئیس اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی 

 

تلفن:16- 05632400114

داخلی:118

 

 

 

 

 

سید داود علی زاده

دبیر شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان

تلفن: 116-32400114

داخلی139

   

روسای ادارات شهرستان

2

  

مهدی قاسمی زاده

معاون مدیر کل و رئیس

اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان  طبس

 تلفن

05632826832

نمابر

05632822124

 

 

 

 

حمیدرضا صولتی

  رئیس

اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان  فردوس

تلفن

05632729806

نمابر

05632729806

 

مهدی فاضلی

 

مهدی فاضلی

رئیس

اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان  نهبندان

 تلفن

05632625110

 نمابر

05632623132

عبدالله عرب نژاد رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فردوس

 

عبدالله عرب نژاد

 رئیس

اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان  قائن

 تلفن

05632530310

 نمابر

05632524950

محمد کسایی

 

      محمد کسایی 

سرپرست مدیریت تعاون، کارو رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند

تلفن

05632422722

داخلی 200

 

ذ

 

حسن صالحی فر

 مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان سرایان

تلفن

05632880538

نمابر

05632885119

02

 

 ابوالفضل رضایی

مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان درمیان

 تلفن

05632121323

نمابر

05632121325

حسن زاده میدانی

 

سیدضیاء حسن زاده میدانی

مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان بشرویه

تلفن

05632783103

نمابر

05632783204

 

ابوالفضل مظاهری  

ابوالفضل مظاهری

مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان خوسف

 تلفن

05632475295

نمابر

05632475552

 

رضایی

 

حبیب اله رضایی

مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان زیرکوه

 تلفن

05632503120

نمابر

05632503020

 محمدعل یکه خانی

محمدعلی یکه خانی

مسئول

نمایندگی تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان سربیشه

تلفن

05632661501

نمابر

05632661503

 

       

تاریخ بروزرسانی : ۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳

نظرسنجی

به نظر شما خدمات ارائه شده در سایت تا چه حدی برای شما کاربردی بوده است؟
نظرات و پیشنهادات

کاربر گرامی!
به سیستم پشتیبانی مشتریان خوش آمدید. هر سوال یا مشکلی که در ارتباط با خدمات ما دارید، می توانید از طریق این سیستم مطرح کرده و آنها را پی گیری کنید.