اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان درمیان

سرپرست اداره : ابوالفضل رضایی

آدرس: درمیان-ابتدای خیابان معلم

شماره های تماس:

05632125323-5

نمابر:

05632124055
تاریخ بروزرسانی : ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ ۰۸:۴۲