اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان بشرویه

سرپرست اداره:سید ضیاء الدین حسن زاده میدانی

آدرس:بشرویه- بلوارشهید بهشتی- خ ایثار

شماره های تماس:

05632783103

نمابر

05632783204
تاریخ بروزرسانی : ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۳:۰۰